Viktig informasjon

Styret informerer – Påsken 2021

Til eiere og beboere i sameiet Langaardløkken Oslo, påsken 2021 ÅRSMØTET for 2020Under normale forhold ville årsmøte blitt avholdet i andre halvdel av april. Det er vanskelig å se at møtet kan gjennomføres i dette tidsrommet under de omstendigheter vi nå befinner...

les mer

Styret informerer

Styret har bestilt ekstra renhold/vask av fellesarealer spesielt av berøringsflater som håndtak og gelender. Styret oppfordrer beboerne til å følge de råd som gis av myndighetene.

les mer

Orientering fra styret

Styret ønsker på denne måten å gi utfyllende informasjon som bakgrunn for styrets forslag til finansiering av vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen vil bli gjennomgått på ekstraordinært årsmøte, men vi ønsker her å belyse de forhold som er lagt til grunn for styrets forslag.

les mer

Til alle beboere i Løvenskiolds gate 20

På grunn av at tilstanden til balkongene i Løvenskiolds gate er verre enn antatt, er det søkt å rive balkongene i 2-3-4 etg. For å rive balkongene er det søknadsplikt, i påvente av godkjent søknad har vi har derfor omrokkert fremdriftsplanen for å utføre andre oppgaver så lenge, blant annet forberedende arbeider på balkongene og maling av vinduer.

les mer

Rundskriv november 2018

Til eiere og beboere i Langaardsløkken boligsameie Oslo 16 november 2018 Besiktigelse og tilstandskontroll fasader og balkonger Ved tilstandskontroll av fasader, loft, og balkonger ble det avdekket skader på balkonger og fasader som vil kreve tildels store...

les mer

Siste nytt

Arkiv