Oslo, desember 2019

2019 nærmer seg slutten, granen er tent og selv om sneen så langt ikke har gjort mye av seg, er det snart julefeiring og et nytt år. I det siste året er det utført omfattende rehabilitering av fasade og balkonger i Løvenskioldsgate 20, og øvrige gårder står for tur i 2020 og 2021. Rehabiliteringsarbeidene i Løvenskioldsgate 20 med har tatt lengre tid enn forutsatt. Dette skyldes at skadene var vesentlig større enn antatt, og medførte en omfattende prosess med byantikvar og Oslo kommune.

Styret takker alle beboere for utvist tålmodighet og velvilje.

Det hjelper forhåpentligvis litt at vi i ettertid har fått skryt av entreprenøren for godt samarbeide og fra byantikvaren for resultatet.

I 2020 vil vi fortsette arbeidene med rehabilitering av fasader og balkonger i Løvenskioldsgate 22 og 24 samt Briskebyveien 84.

Planlagt oppstart er slutten av februar for Løvenskioldsgate 24 og Briskebyveien 84, med oppsetting av stillaser og øvrige forberedelser. Deretter starter arbeidene med å rive de balkonger som skal bygges på nytt.

Når det gjelder Løvenskioldsgate 22 er arbeidene avhengig av stabil temperatur på plussiden, så oppstart blir først i mars.

Arbeidene vil omfatte rehabilitering av balkonger, vask og reparasjon av fasader, samt maling av alle vinduer. Der det er nødvendig med befaring av vinduer vil vi ta direkte kontakt med de berørte eiere.

Balkonger vil ikke være tilgjengelig mens arbeidene pågår, og av sikkerhetsmessige årsaker vil balkongdører være blokkert. Så lenge stillaser er montert må dere sørge for å holde vinduer stengt når leiligheten er tom.

Det er viktig at alt er fjernet fra balkongene før oppstart, deriblant løse gulv, blomsterkasser, møbler mv. Det vil også bli en del støy fra arbeidet på dagtid, spesielt i forbindelse med nedriving av de balkonger som er mest skadet og som skal støpes opp på nytt.

Styret vil informere nærmere om tidsplan, men det må påregnes en byggeperiode på rundt fire måneder.

Styret gjør oppmerksom på følgende:
I visse oppganger er det lagret til dels store mengder skotøy, og noen har satt opp hyller osv. Dette må fjernes. Trappeoppgangen er rømningsvei og skal til enhver tid være fri for gjenstander, som barnevogner ol. Det samme gjelder fellesarealer i kjeller og på loft. Sykkel skal oppbevares i sykkelstativ, egen kjellerbod eller i sameiets sykkelstall.

Kildesortering:
Vi opplever til stadighet at det kastes eller hensettes gjenstander i søppelrommene som ikke skal kastes i vanlig søppel.  Vi har funnet bokhyller, balkongkasser, klær, malingsspann mv. Dette avfallet må hver enkelt kvitte seg med på annet vis.

Søppeldunkene er kun for husholdningsavfall pakket i henhold til avfallsplan, d.v.s i blå/grønne poser for plast og matavfall, restavfall i handleposer. Større poser/sekker er ikke tillatt.  I Oslo kommune er svarte søppelsekker forbudt.

Papp og papir kastes i beholdere i Løvenskioldsgate (to ved kjøreporten ved nr 20 og to ved gangporten mellom 22 og 24) eller i Schives Gate (gangporten ved nr 3B)

Øvrig restavfall skal leveres til kommunalt avfallsmottak.  Nærmeste mottak er Vestkanttorget mobile gjenbruksstasjon, vanligvis torsdager klokken 16:00 – 19:30.

På sameiets hjemmeside www.langardlokken.no finner du vedtekter og husordensregler som vi oppfordrer alle til å sette seg inn i. Her finner du også telefonnummer til sameiets faste rørlegger. Har du andre spørsmål, kontakt styret på epost styre@langaardlokken.no. Hvis det haster ring styreleder på telefon 915 55 963.

Styret har bestilt koster til alle oppganger. Vi har ikke daglig vaktmestertjeneste så om alle hjelper til og tar et par kostetak når det snør, får alle et bedre og tryggere bomiljø.

Styret ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen
Einar Tønnessen
Styreleder