Koronavirus
Styret har bestilt ekstra renhold/vask av fellesarealer spesielt av berøringsflater som håndtak og gelender. Styret oppfordrer beboerne til å følge de råd som gis av myndighetene.

Det er mange som har hjemmekontor, andre er i karantene – ta hensyn til naboen i hverdagen og hjelp hverandre om noen har behov for bistand til handling osv. Dersom noen blir pålagt isolat i hjemmet setter styret pris på å bli informert slik at vi kan bistå hvis nødvendig.

Renovering av fasader Løvenskioldsgate 22 og 24 og Briskebyveien 84.
Arbeidene med montering av stillaser vil starte rett før påske, mens arbeidene på balkongene vil starte rett etter påske. Styret minner om at balkongene må ryddes, løst gulv ol. må fjernes. Dersom balkongen ikke er ryddet når arbeidene starter vil de bli ryddet av entreprenør, og seksjonseier fakturert etter medgått tid. Fjernede gjenstander vil bli kastet.

For lagring av utemøbler som ikke får plass i egen bod, ta kontakt med styreleder på epost styre@langaardlokken.no eller telefon 915 55 963

Det skal ikke lagres i fellesarealer. 

Rydding av fellesarealer, boder og balkonger
Styret har bestilt konteiner som blir satt i gården på baksiden av LG24.

Ta nødvendig hensyn til andre på din vei til å fra konteineren

Inntil videre legges det ikke opp til organisert vårdugnad, men de som ønsker å bidra med rydding i blomsterbed eller annet kan ta kontakt med styreleder så åpner vi redskapsboden

Årsmøte 2020
Årsmøte er planlagt til 29 april 2020. Styret vil komme tilbake med informasjon om det ikke lar seg gjennomføre på ordinær måte.

 

Oslo 16 mars 2020
Styret