Styret har i perioden hatt 6 ordinære styremøter og jevnlige arbeidsmøter kombinert med løpende dialog mellom styrets medlemmer i hovedsak på epost.

Styret har i hovedsak jobbet med følgende

 • Realisering av vedlikeholdsplan – balkonger og fasader
  • Styret har gjennom eget arbeidsutvalg Einar Tønnessen og Tom S. Martinsen, hatt løpende dialog og oppfølging med entreprenør i forbindelse med oppussing av Løvenskioldsgate 20
  • Arbeidene ble mer omfattende enn forventet, og flere balkonger måtte rives og bygges opp på nytt. Dette medførte en lengre anleggsperiode enn forventet. En bidragene årsak var saksbehandlingstid hos Oslo kommune og byantikvar.
  • Ekstraordinær generalforsamling avholdt 30 oktober 2019, vedtatt fullmakt til styret for låneopptak inntil 12M nok. Styret arbeider videre med finansiering.
  • Fase 2 av vedlikeholdsplanen gjennomføres i 2020, for Løvenskioldsgate 22 og 24 samt Briskebyveien 84
 • Løpende kontakt med forretningsfører
 • Oppgradering av grøntanlegg.
 • Oppfølging av løpende vedlikehold spesielt på VVS
 • Skiftet og reparert porter
 • Løpende kontakt med vaktmester
 • Gjennomført dugnad med godt oppmøte.
 • Innleie containere
 • Satt opp juletre
 • Informasjon til eiere og beboere via rundskriv og nettside

Last ned dokument her.