Til eiere og beboere i sameiet Langaardløkken
Oslo, påsken 2021

 

ÅRSMØTET for 2020
Under normale forhold ville årsmøte blitt avholdet i andre halvdel av april. Det er vanskelig å se at møtet kan gjennomføres i dette tidsrommet under de omstendigheter vi nå befinner oss i. Årsmøtet i fjor ble avholdt skriftlig, styret ønsker primært et ordinært årsmøte der aktuelle saker kan belyses og diskuteres. Styret vil så fort som mulig etter påske fastsette dato for årsmøte.

VEDLIKEHOLDSPLAN
Arbeidene med rehabilitering av fasader og balkonger i Briskebyveien 86 og Schives Gate 1 og 3 pågår og fremdriften tilsier at det meste er ferdig i slutten av mai. Entreprenøren tar ekstra forholdsregler der det er nødvendig av hensyn til smittevern.

DUGNAD
Vi ønsker å arrangere dugnad før 17 mai, det er mye som er hensatt og lagret i kjellere og på loft som må ryddes bort. Nærere informasjon kommer.

PÅSKE 2021
Det blir for mange hjemmepåske også i år.
Vi har en fantastisk fin hage som mange benytter. Styret oppfordrer alle til å vise ekstra hensyn ved bruk av fellesarealene. De er til for alle, så del på plassen og ressursene.
Vi minner om at alle nasjonale og lokale smittevernregler gjelder også i våre fellesarealer.

Har du andre spørsmål, kontakt styret på epost styre@langaardlokken.no. Har du noe som haster, kan du ringe styreleder på telefon 915 55 963

Ta vare på hverandre og naboen i disse litt uvanlige tider!

På vegne av styret, god påske 2021
Einar Tønnessen
Styreleder