Vaktmester og gartner

Vaktmestertjenester

Utføres av Vaktmester Andersen og instruksen er:

 • Sjekke / føre tilsyn med fyringsanleggene
 • Sjekke/føre tilsyn med felles vaskeriene.
 • Justering / smøring av dørfunksjoner.
 • Kontroll / skift av lysmateriell på fellesarealer.
 • Søppel plukking på utearealer.
 • Tømming av søppeldunker på felles arealer.
 • Åpne / stenge utekraner (vår/ høst)
 • Oppfølging av tidligere inngåtte service avtaler
 • Vedlikehold feiing foran inngangspartiene 1g pr. mnd.
 • Sjekk av tak, takrenner vår / høst, forutsetning: tilgang til tak via takluke,
 • Kontroll og rapportering av skader/feil på bygninger, utstyr og uteanlegg
 • Feie/holde i orden miljøstasjonene.
 • Månedlige sjekklister avvik skjema oversendes styre
 • Fjerning av grafitti
 • Maskinell snørydding
 • Manuell snørydding
 • Strøing

Gartnertjenester

Et profesjonelt gartnerfirma er blitt leid fom mai 2014 for å klippe plener, beskjære busker og hekker samt ta vare på og utvikle hageanlegget.

Vask av oppganger

Alle oppganger blir vasket hver 14 dag. I noen av vintermånedene blir det vasket hver uke. Vær vennlig å hold trappene fri for personlige eiendeler da dette vanskeliggjør et bra renhold.

Vær oppmerksom på at trappene innvendig kan være glatte, dette gjelder særlig i vinterhalvåret.