Historie

Langaardsløkken er en gammel løkkehage på Briskeby i Oslo, som i 1990-årene ble offentlig park, Langaardsløkken er også navn på et boliganlegg fra 1927-1930 i samme område.

Langgaardsløkken var en løkke i Bymarken, utskilt fra Frogner hovedgård. Løkken het Rolighed og Mads Langaard, som grunnla Frydenlunds bryggeri, kjøpte løkken i 1874 og den ble fra da kalt Langaardsløkken.

Arkitektkonkurranse om bygging av senter for funksjonshemmede ble holdt i 1982. En bevaringsplan ble lagt frem for kommunen i 1987. I 1989 og 1990 var det sterk lokal motstand mot utbygging av løkkehagen. Briskeby vel ble startet som del av denne kampanjen. I mars 1990 gjorde Bygningsrådet vedtak om bevaring av Hamna og Langaardsløkken. Vedtaket fastslo at villaen skulle bevares, men at hagen kunne bygges ut med eldreboliger mot Schives gate og statlig skolebygg mot Industrigata.

Det ble ingen utbygging, og i 1991 ble Langgaardsløkken vernet som spesialområde til bevaring.

Bygningene i Parken
Hovedbygningen på eiendommen (Professor Dahls gate 32) er en villa i mur, oppført for eieren Young i 1896 i nyrenessansestil. Langs Professor Dahls gate og Briskebyveien ligger to mindre bygninger som hører til løkken. Den 29 meter lange bygningen langs Briskebyveien ble spesialbygd for å inneholde en kjeglebane, en slags forløper til moderne bowlingbaner. Anlegget er den eneste bevarte kjeglebanen i Oslo fra denne tiden. Det er gammelt, men operativt og kan leies fra kommunen.

Parken
Den nordlige del av løkkehagen (fra hovedbygningen til bygningen ved kjeglebanen, mot Schives gate) er en 1700-tallshage i renessansestil, langt på vei intakt. Den inneholdt terrassehage med dam og lysthus. Langs kjeglebanen sto to rekker lindetrær som ble tatt ned tidlig på 1990-årene i forbindelse med restaureringen av hagen.

Den sydlige delen av løkkehagen er en park i landskapsstil med mange store trær i skrånende terreng ned mot bygningen i syd.

Hagen var et villnis da anlegget av parken startet i 1993. Parken åpnet i 1994 og er i dag på 6 dekar.

Boliganlegget Langgaardsløkken
Langgaardsløkken er boliger bygget på den tidligere løkkens grunn, i nyklassisistisk stil (såkalt 1920-tallsklassisisme) med en utforming som gir assosiasjoner til Italia. Det første huset var Gyldenløves hus (Gyldenløves gate 27, 1927), som ligger med konkav fasade ut mot Arno Bergs plass.

I 1928-30 kom Eckersbergs gate 57-63, Schives gate 1-3 og 12, Briskebyveien 84-86, Løvenskiolds gate 24-26, alle med K. Lange som arkitekt, Gyldenløves gate 19 (arkitekt L. Hansen) og Langgaards gate 1-3 (arkitekt L. Løberg).

Kilde: Wikipedia