Parkering

Sameiet disponerer 13 p-plasser.

Parkeringsplass tildeles seksjoneiere etter venteliste, for å stå på venteliste må man selv bo i sameiet. Det må påregnes flere års ventetid for parkeringsplass.Parkeringsplass tildeles kun til seksjonseier som selv bebor leiligheten og kan ikke leies ut til 3 person eller benyttes av andre.
Kostnaden for leie er pt. kr 400,-/måned.

En seksjonseier som leier ut leiligheten og som har parkeringsplass mister automatisk retten til parkeringsplass og/eller plass på venteliste.. Seksjonseier som ønsker å sette seg på venteliste for parkeringsplass gjør dette ved å sende epost til styret. Benytt kontaktskjema. Alle henvendelser om parkering skal være skriftlig.

 

Parkering forøvrig er kun tillatt for på -og av lessing. Dette gjelder også håndverkere som har oppdrag i gården.

Vaktmester har egen parkeringsplass, denne er reservert døgnet rundt.
Gjesteparkering henvises til gateparkering. Nærmeste parkeringsautomat er hjørnet Schives Gate, Gyldenløves gate.
Biler som er ulovlig parkert vil bli tauet bort for eiers regning og risiko. For å få tilbake bilen, kontakt vaktselskapet som står på parkeringsskiltet.