Til eiere og beboere i Langaardsløkken boligsameie
Oslo 16 november 2018

Besiktigelse og tilstandskontroll fasader og balkonger
Ved tilstandskontroll av fasader, loft, og balkonger ble det avdekket skader på balkonger og fasader som vil kreve tildels store reparasjoner. Styret vil komme med nærmere informasjon når denne foreligger i forbindelse med vedlikeholdsplan.
Styret finner det nødvendig å minne om at seksjonseier er ansvarlig for at balkongene til enhver tid holdes i stand, at sluk er renset for løv ol. Det er heller ikke lov å bygge inn veranda/balkong med glass eller på annen måte

Brannstilsyn:
Det vil i løpet av kort tid bli gjennomført branntilsyn i gårdene. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at det er seksjonseiers ansvar at det til enhver tid er funksjonelt brannvern utstyr (brannslukker, røykvarsler evt branntau) på plass i boenheten og at samtlige beboere er kjent med plassering og bruk.

I visse oppganger er det lagret tildels store mengder skotøy, noen har satt opp hyller osv. Dette må fjernes.
Trappeoppgangen er rømningsvei og skal til enhver tid være fri for gjenstander. Det samme gjelder fellesarealer i kjeller og på loft.
Sykkel skal oppbevares i sykkelstativ, egen kjellerbod eller i sameiets sykkelstall.

Høstrydding:
Det vil bli utplassert container i gården fredag 23 november – de som har lagret gjenstander i fellesarealer har da mulighet til å bli av med disse. Gjenstander som er lagret i fellesarealer etter 25 november 2018 vil bli fjernet og kastet uten videre varsel.

Avfall:
Vi opplever til stadighet at det kastes eller hensettes gjenstander i søppelrommene som ikke skal kastes i vanlig søppel. Vi har funnet bokhyller, balkongkasser, klær, malingsspann mv. Søppeldunkene er kun for husholdningsavfall.
• Øvrig restavfall skal leveres til kommunalt avfallsmottak. Nærmeste mottak er Vestkantorget mobile gjenbruksstasjon, vanligvis torsdager klokken 16:00 – 19:30

Styret gjør oppmerksom på følgende:
Alle tiltak som innebærer inngrep i infrastruktur, røropplegg, våtsoner, brannceller og fasadeendringer (markiser, vinduer ol.) skal det skriftlig søkes styret om, der det er aktuelt også kommunen. Ingen tiltak får iverksettes før godkjenning er gitt fra styret.

Utleie:
Ved utleie skal utleier skriftlig holde styret informert om hvem som bor i leiligheten til enhver tid. Dette gjelder også ved korttidsutleie. Melding sendes styret ved styreleder senest når leieforholdet trer i kraft. Det påligger utleier å sikre at leietager er kjent med sameiets husordensregler og at disse etterleves.

Spørsmål? Kontakt styreleder helst på epost einar@tson.no eller telefon 915 55 963

Med vennlig hilsen
Einar Tønnessen
Styreleder