Viktig info

På grunn av at tilstanden til balkongene i Løvenskiolds gate er verre enn antatt, er det søkt å rive balkongene i 2-3-4 etg. For å rive balkongene er det søknadsplikt, i påvente av godkjent søknad har vi har derfor omrokkert fremdriftsplanen for å utføre andre oppgaver så lenge, blant annet forberedende arbeider på balkongene og maling av vinduer.

Byggetillatelse er nå mottatt, og vi starter med å rive eksisterende balkonger umiddelbart.

Generell info om prosjektet
Hovedentreprenør:     Thorendahl AS

Overordnet fremdriftsplan:
Starttidspunkt: Har startet, riving av balkonger starter nå.
Avslutning: 18.10.2019

 

Beskrivelse av fremgangsmåte:
Balkongene meisles ned først, dette er det mest støyende arbeidet og dette vil følgelig støye en del, se egen plan for støy lenger ned. Etter rivearbeider forskales det og monteres ny stålkonstruksjon og utstøping foretas. Etter støp vil det være en tørkeperiode, før belegg legges på balkongene.

Støyplan:
Det må forventes noe støy hele tiden under arbeidets gang, men den verste støyen med piggemaskiner vil foregå hverdager mellom 0800-1100, og 1230-1600.

 

Spesielle forhåndsregler under prosjektets gang:

  1. Det er noe større innbruddsfare når stillasene er montert. Sørg derfor for å ha forsikring i orden. Hold dører og vinduer lukket når man ikke er hjemme. Det er fare for støv. Dersom man har utette vinduer kan disse teipes med blå, langtidsvarig teip i skjøter.
  2. Det vil også bli spylt på fasaden(allerede utført, vil bli utført ifm balkonger en gang til). Ventiler på vinduer og i veggen må derfor holdes lukket når stillaser er montert på fasaden. Det er ikke lov å klatre i stillasene under noen omstendighet på grunn av sikkerhet.
  3. Dører og vinduer ut mot balkonger kan IKKE benyttes før stillaser er demontert.
  4. Balkongdørene må kun benyttes i nødsfall inntil stillaser demonteres.
  5. Hold barna unna arbeidsplassen på grunn av sikkerheten.
  6. Ikke kast avfall i containere som settes opp da det er strenge krav til avfallssortering.

 

Oslo, 29.07.2019

Med vennlig hilsen
Thorendahl AS

Last ned PDF her