Til eiere og beboere i Langaardsløkken boligsameie
Oslo 5 oktober 2018

Besiktigelse og tilstandskontroll fasader og balkonger 9 og 10 Oktober 2018
Som tidligere varslet vil vi tirsdag 9 Oktober fra ca klokken 10 og utover ettermiddagen samt onsdag 10 Oktober gjennomføre tilstandskontroll av fasader, loft, og balkonger. I den forbindelse vil man i visse tilfeller ha behov for å komme inn og utføre besiktelse av balkonger fra leiligheten. Konsulenten vil være i selskap med en representant fra styret der det er aktuelt å komme inn i leiligheten.

Som det tydelig kan sees på visse steder er det behov for vedlikehold og besiktingen er et første steg i etableringen av en helhetlig vedlikeholdsplan, som også vil omfatte nødvendige tiltak som maling og utskifting av dører og vinduer samt tekniske installasjoner som felles røropplegg.

Vi har nettopp hatt en større vannlekkasje i varmerørene i en av gårdene og det vil senere i høst bli nødvending med ytterligere befaring og kontroll med rørene i gårdene, også i leilighetene.

Styret gjør oppmerksom på følgende: Alle tiltak som innebærer inngrep i infrastruktur, røropplegg, våtsoner, brannceller og fasadeendringer skal det skriftlig søkes styret om, og der det er aktuelt også kommunen. Ingen tiltak får iverksettes før godkjenning er gitt.

Spørsmål? Kontakt styreleder helst på epost einar@tson.no eller telefon 915 55 963

Med vennlig hilsen
Einar Tønnessen
Styreleder