Til alle eiere og beboere i Langaardsløkken boligsameie
Sommerinformasjon fra styret

1, Bruk av fellesarealer og griller
Sameiet har anskaffet to griller som er til felles bruk, og det blir anlagt to faste grillplasser med betongheller der all grilling skal skje.
OBS bruk av engangsgriller er IKKE tillatt på sameiets område.
Det er veldig hyggelig at fellesarealene blir brukt men hus at de er for alle og ingen kan regne med å disponere området for seg selv. De faste bordene skal stå på de plassene de er plassert og ikke flyttes.
Grilling på balkonger er tillatt med gass og elektrisk grill, så lenge det ikke er til sjenanse for naboer.

2, Gartner vil arbeide i fellesarealene under sommeren med ny beplantning.

3, Merking av kjeller og loftsboder
Alle må snarest og innen 15 juli 2018 merke sine boder med navn og telefonnummer. I mange av bodene står det stengekraner til vann og varme og uten kontaktinformasjon kan vi bli nødt til å klippe opp låsene dersom det er oppstår behov for tilgang.

4, Bytte av strømmålere.
Alle strømmålere i sameiet skal skiftes, for å gjennomføre dette på enkleste måte har vi laget følgende plan sammen med ElTele/Hafslund
OBS strømmen vil være utkoblet i perioder den dagen arbeidet pågår i den gården du bor.
Torsdag 02.08 – Briskebyveien 84 og 86 (både A og B)
Fredag 03.08 – Løvenskiolds gate 22 og 24 (A og B)
Onsdag 08.08 – Schives gate 1 og 3 (A og B)
Torsdag 09.08 – Løvenskiolds gate 20 (A og B) og eventuelle gjenstående fra tidligere dager.

5, I visse gårder er det løse rekkverk, det er igangsatt arbeide med å sikre disse.

6, Vaktmestertjenester.
Vi har ikke egen vaktmester på eiendommen. Det henstilles derfor til alle beboere om å bidra til at områdene holdes ryddig og i orden, til beste for et godt og trygt bomiljø.
Vi har lagt opp automatisk vanning der det er mulig men det er tillatt å vanne i bedene om det behøves.

Alle som har husdyr er ansvarlige for at lufting skjer under tilsyn og at avføring ol. fjernes umiddelbart slik at det ikke er til sjenanse for andre beboere.

Etter sommeren vil det bli gjennomført er byggeteknisk befaring av alle verandaer, det vil da være behov for tilgang til samtlige leiligheter der det er balkong. Nærmere informasjon vil bli gitt når fremdriftsplan er etablert.
Ved behov for kontakt med styret i løpet av sommeren benytt kontaktskjema på hjemmesiden, ved behov for umiddelbar kontakt ring eller send sms til styreleder telefon 915 55 963

Med ønske om en god sommer

Einar Tønnessen
Styreleder